Cat, Daf a’r Map

£5.99

Barcode: 9781845274412

Out of stock

Description

Mae Catrin a Dafydd ar eu gwyliau ar fferm Maes Plwm, cartref eu modryb a’u hewyrth. Wedi i Wncwl Harri gyfeirio gyrrwr coll i fferm Wern-las, mae Cat a Daf yn cynllunio taith i Wern-las gyda chymorth map Arolwg Ordnans Anti Gwen. Ar bob tudalen, ceir darn o fap i ddangos y ffordd a rhestr o bethau diddorol i’w gweld ar y daith. Stori ddifyr sy’n dysgu darllenwyr ifanc sut i ddarllen map

Catrin and Dafydd are staying with their aunt and uncle on Maes Plwm farm. After Uncle Harri directs a lost lorry driver to Wern-las farm, Cat and Daf plan a journey to Wern-las using Aunty Gwen’s OS map. As we follow their journey on each page, a fragment of map shows the way and sights of interest on the way. An entertaining story that teaches young readers how to read maps.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cat, Daf a’r Map”