Glaw Siocled (Chocolate Rain)

£14.99

Barcode: 9781912654901

1 in stock

Description

Glaw Siocled is aimed at workers in care homes – both 24- hour care and day-care – and in the home. It provides suggestions about creative activities for those who live with dementia, especially when the disease has progressed.

Mae Chocolate Rain ar gyfer y rheini sy’n gweithio mewn gofal preswyl, mewn gofal dydd ac yn y cartref. O’r diwedd, llyfr i’r rheini sydd ag awch am weithgareddau creadigol i bobl sy’n byw â dementia, ac yn enwedig y rheini â dementia datblygedig.

Mae Chocolate Rain ar gyfer y rheini sy’n gweithio
– mewn gofal preswyl
– mewn gofal dydd, ac
– yn y cartref
sy’n chwilio am ffyrdd creadigol i wella lles pobl sy’n byw â dementia. Mae’n addas i’r rheini sydd heb lawer o brofiad, yn cynnwys aelodau’r teulu, gan fod yr awgrymiadau’n ymarferol ac yn canolbwyntio ar yr hyn y mae’n bosibl ei gyflawni; ac i ymarferwyr drwy gynnig cyfleoedd i gyfathrebu mewn modd mwy dychmygus ac effeithiol. Mae pob syniad wedi’i ddefnyddio’n llwyddiannus mewn amrywiaeth lawn o sefyllfaoedd gofal dementia.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Glaw Siocled (Chocolate Rain)”