Morfil y Storm yn y Gaeaf

£5.99

Barcode: 9781784230876

2 in stock

Description

Yr haf diwethaf, achubodd Noi forfil bach a oedd wedi’i olchi ar y lan. Nawr, wrth i’r gaeaf ddod, mae Noi’n ysu am weld ei ffrind eto. Mae’n aros ac yn gwylio, yn gwylio ac yn aros – ond a fydd rhaid cael storm arall cyn i’r ddau ddod at ei gilydd eto? Cyfieithad Cymraeg o The Storm Whale in Winter.

Last summer, Noi rescued a young whale after it was washed up on the shore. As winter approaches, Noi yearns to see his friend once more. He waits and searches, waits and searches – but will it take another storm before the two can meet again? A Welsh translation of The Storm Whale in Winter.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Morfil y Storm yn y Gaeaf”