Paid, Taid!

£2.99

Cyfres Ned y Morwr

Barcode: 9781784612221

1 in stock

Description

Here’s the fifth in a series of 5 learn to read books about Ned and his dog, for the Foundation Phase. There are a list of key words at the end of each book, and a set of activity cards and stories for the teacher to read will correspond with the series.

Dyma’r pumed mewn cyfres o 5 o lyfrau dysgu darllen hwyliog am Ned y Morwr a’i gi ar gyfer y Cyfnod Sylfaen. Mae rhestr o eiriau allweddol ar ddiwedd pob llyfr a bydd cardiau gweithgareddau a storïau i’r athro eu darllen yn cyd-fynd â’r gyfres.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Paid, Taid!”