Sgramblo

£6.99

Barcode: 9781910080962

1 in stock

Description

Fourteen-year-old ‘model pupil’ Davidde (his parents had trouble spelling) lives with his dad after his mother died. But when a new headteacher starts at his South Wales valleys school, Davidde is unfairly labelled a troublemaker. To the horror of his teachers, Davidde finds a new passion for motorcycle scrambling. He takes on the school bullies, but soon events threaten to overwhelm him.

Mae’r ‘disgybl perffaith’ pedair ar ddeg mlwydd oed, Davidde (roedd ei rieni’n cael trafferth sillafu) yn byw gyda’i dad ar ôl i’w fam farw. Mae ei dad yn gwneud ei orau, ond pan fo prifathro newydd yn dechrau yn ei ysgol, mae Davidde yn cael enw annheg o fod yn un sy’n creu trwbl.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sgramblo”